maanantai 8. lokakuuta 2018

Vastaa Kirkkonummen liikkumiskyselyyn!

Liikkumiskyselyllä kartoitetaan Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia.
Kirkkonummen liityntälinjojen liikkumiskyselyyn voit vastata 24.10.2018 asti.
Olemme avanneet liikkumiskyselyn, jolla kartoitamme Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia. Lisäksi toivomme saavamme ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Kysely painottuu liityntälinjojen 171-174 vaikutusalueelle. 

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/4873/ 

Liikkumiskyselyyn voit vastata 24.10.2018 asti. Kyselyyn voit vastata myös, vaikka et käyttäisi joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Käy siis vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista, joiden lähtö- tai määränpää on Kirkkonummella linjojen 171-174 vaikutusalueella. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista sekä mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä.

perjantai 28. syyskuuta 2018

Linjastosuunnitelmatyö on alkanut!

Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa kehitetään.
Linjastosuunnitelmatyössä kehitetään Kirkkonummen alueen liityntäliikennettä.
Olemme HSL:ssä aloittaneet Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelun, jossa tavoitteena on kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääpaino suunnittelussa on siis Kirkkonummen keskusta-alueen, Kantvikin, Upinniemen ja Masalan bussiyhteyksissä. Suunnitelmassa tarkastellaan, miten nykyistä liityntäliikennettä voidaan kehittää voimassa olevien sopimusten aikana ja niiden ehtojen mukaisesti. Muutokset Kirkkonummen liityntälinjastoon toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Pohjolan liikenteen ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Miten juuri sinä voit vaikuttaa?


Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Luemme kaikki kommentit läpi, ja vastaamme selkeisiin kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoilla: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuteen. Kerromme näistä lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla!

Miten työ etenee?


Suunnitelmatyö on alkanut tarpeellisten lähtötietojen keräämisellä. Työn lähtötiedoiksi selvitetään muun muassa eri linjojen matkustajien nousu- ja poistumispysäkit, maankäytön (esimerkiksi palveluiden) sijoittuminen reittien varrelle sekä kartoitetaan tärkeimmät vaihtopaikat. Lähtötiedoiksi kerätään myös liikkumistietoja karttakyselyn avulla.

Projektin edetessä projektiryhmä luonnostelee linjaston kehittämistoimenpiteitä, joihin toivotaan myös asiakkaiden kommentteja asukasvuorovaikutuksen (blogi, liikkumiskysely, asukastilaisuus) kautta. Asukasvuorovaikutuksen jälkeen projektiryhmä tekee lopullisen ehdotuksen linjaston kehittämistoimenpiteistä, joka hyväksytetään projektin ohjausryhmällä. Ohjausryhmään kuuluu myös Kirkkonummen edustaja.

Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta joukkoliikenneyhteyksiisi!